Isten hozott a nyár szoba erdejében!

A mesék szegénylegénye, királyfija, öregembere, mikor elindul útjára, mindig betér egy nagy kerek erdőbe. Miért kerek az erdő? Induljunk el a „betérni” kifejezésből. A térbe, annak belsejébe, középpontja felé halad, aki betér valahová. Bármely térben is állunk, a vízszintes síkon a négy égtáj mindig „köröttünk” van. Az ezeket összekötő vonalak középpontja mi magunk vagyunk. Miként állunk a térben, már testünk puszta létezésével kijelöli a fent és a lent irányait is. De melyik a 7-ik irány? „A hetedik Te magad légy!” Persze, hogy az összes vonal metszéspontja, ami „bent” található.

A kerek erdőközepében a saját belsőnkben rejlő képekkel találjuk szembe magunkat. Nem nyerhetjük el a mese által felkínált jutalmat sosem, ha ott, benn, nem vagyunk képesek önmagunkkal szembenézni. Kívánom, hogy sikerüljön!

Irodalom

A nyár novellái

"Úgy léptem be édesapám után a hodályba, mint ahogyan a templomba szoktam, nagymamámat követve. Éppen csak keresztet nem vetettem, noha talán illő lett volna."

A nyár versei

"Moccanatlan víztükör kékjébe merülve, bontjuk a fényt színekre, s aranyra, ezüstre, mely vérünkbe kerülve útnak ered, szívünkbe hordják össze mind az erek "

Egészség

Erdőfürdő

"Az eltávolodás szerintem akkor sikeres igazán, ha képesek vagyunk az új környezetet befogadni, azonosulni vele."

A zöld ereje

"Hamvas Béla: Wordsworth vagy a zöld filozófiája "