Versek

Széles Kinga

Kőkereszt

 

Feszület az útnál, én előtte állok,
Meg ne hallja senki, némán kiáltok,
Igazítsd léptemet, jó irányba menjek,
Szemeddel kövess, és én is követlek.

Vállamon az évek, mint ácsolt keresztek.

Sunil

Kereszt és tarisznya

 

Ne búcsúzz még, Jó Fényhozó,
serkentsd lelkünkre égi fényed,
simítsd hitté feloldozó
kegyelmeden fogant reményed.

Lobbantsa ránk kerékbe tört
szívünk szikrája szent szerelmed,
hogy fázós strázsán meggyötört
szolgád lelhessen engedelmet.

Vétkeztünk, ám Te légy kegyes,
áldó imánk zokogja vissza,
mit vándorod az Égre fest:
Kereszt legyen az és tarisznya…

Fagyas Natália:

Út a szürkületbe

 

Horizontról zuhanó Nap színaranyát vetíti:

Fodros felhőn nyúlik el a fénysugár,

S míg sárga palástját a poros útra teríti

Megragad a bódító illatár.

 

Lágy bíborban szunnyad már az esti táj,

Fáradt lelkem mégsem szendereg,

Mert betakarja szívemet az éji árny,

Míg utolér a hamvadt szürkület.

 

Vaksötét vászonra csillagport hintenék,

De bennem semmi sem ragyog.

Megfogom hát az elmúlás kezét,

Megtöröm a ködös holnapot.

Mindenszentek

Földi Ádám

Mindenszentek

Keményen ropogó, éles fehér füvön, mezítelen, fehér lábak csúsznak puhán, holdezüst eget karcoló gallyseprűkön, sovány árnyak surrannak át az éjszakán. Az óramutató nem megy most sehová, megállt az idő, zavartan körbe-körbe jár. Összenyitották a fent és a lent kapuját, egymásba csúszik jelen és múlt… a jövő kivár. Fehér szentek mennek fel a kereszthez, fekete alakok kéregetnek tőlük pár falatot az igéből, melyet ajkaik az égbe eresztnek… bemutatják minduntalan a szent áldozatot. Ahogy az éji fényfolyam a partot mossa, olvadnak a sötét lelkek apránként az ezüstbe, véget ért a hosszú, töredelmes canossa, még ha rég, lelkük egészét dobták is az üstbe. A kereszt körül messzi fehér fény ragyog, körülfonják, de helyet adnak az élőnek… kimentem magam is, testtelenül, gyalog, ittam az igéből, mit épp itt és most szőnek… a jövőnek.

Fagyas Natália:

Öreg fejjel

 

Elsuhantak súlytalan, gyermeki álmaim,

A vén idő könyörtelen pillangó szárnyain,

Majd kiszakadt a remény is belőlem:

Mire ráeszméltem, hirtelen felnőttem.

 

Valaha csókok égtek tűzpiros ajkamon,

S szerelemben mártózott meg ezer hajnalom,

Majd vad vágyam magánnyá szelídült:

Mire észbe kaptam, ifjú lelkem megvénült.

 

Olykor meggyötörtek a szürke napok,

Mert hittem, hogy a jóságért cserébe jót kapok,

De minden, mi egykoron sebeket vésett,

Az évek árnyékában bölcs képzetté érett.

 

Most már tudom, mit ér egy röpke élet,

S ha szívem zörejét majd elnyeli a végzet,

A régi emlékekbe utoljára kapaszkodva,

Békésen esek át a sosem látott túloldalra.

Világnak táltosa

Földi Ádám

Világnak táltosa

És akkor az öreg leüt, s magába nézett, acélszürke fémmé vált az ég, és vérzett villámain át, melyek, mint fénylő verőerek, haragosan döfték át a kemény eget. Fűszál nem moccant, megfagyott a rét is, föld alá bújt a fény, de bújtam volna én is… Mikor ólomsúlyú felhőnek burka megrepedt, tomboló bika szarva hasította fel a felleget. A levegőtlen csend fájdalmasat robbant, a gonosz már prüszköl, kapar és dobbant, miközben szemei átkos villámokat szórnak, elnyeli az élet fényét… nincs többé holnap! S akkor az öreg helyén, csak úgy, könnyedén, egy hatalmas fehér bika termett a föld színén. Benne a nap, hold, s a fény, mi a földön maradt, szarvai között csillagok cikáztak… erőtől dagadt. Prüszkölt a fekete, s kirúgta maga alól a földet, egyetlen irtó rohammal egy egész világot öl meg! A szürke csak állt, s egyenesen szemébe nézett, ez a világ ma még nem, így nem érhet véget! A csattanásra, mint születésre emlékszem, levegő után kaptam, sírtam, fényre eszméltem. Nincs már itt nyoma sem semmilyen bikáknak, de ahogy múlik, úgy születik új napja a világnak!

Fel, fel a hegyre

Földi Ádám

Fel, fel a hegyre

Fel, fel a hegyre Sáros úton meg-megálltam, kékre fagyott kezem, lábam, csípős szél bújt néha hozzám, kérgessé vált ajkam, orcám. Mégis léptem egyre másra, apránként, fel, fel a golgotára. Kebelembe rejtett ajándékom dobogott, lüktetett halántékom. Ha egyedül is, de csak fölértem, én maradtam alvók között ébren. Nem kérni, most adni jöttem, A lelkemet kellett fölcipelnem. Na, te élő-holt, hideg kőkereszt, elfogadod-e élő-holt lelkemet? Nem rossz ez, még egészen tiszta, de tudod, nem vinném már vissza. Igaz, téptem belőle sokaknak, de maradt még, jut elég magadnak. No, hát ha elfogadod, tessék itt van, s én maradok azzal, amim még van. Testem lesz az életnek üres edénye, Csordultig teljen szeretettel végre! Személyes fogságom ezzel tovaillan: Szeressünk, szeressünk minden lelket! Legyünk hát így, holtomiglan – holtodiglan.