Az élet vize?

Öntsünk tiszta vizet a pohárba.

A víz mennyisége a Földön adott, csaupán a halmazállapota változik. Évezredek óta ugyanabból a vízből iszunk, sőt – bármilyen képtelenül is hangzik -, előző életeink mindegyikében ugyanaz a víz gurult le torkunkon, ami most is előttünk van. Döbbenetes, nem? Mindig ugyanannyi van belőle, csak más-más halmazállapotban. Ha kiejtjük nevét, a legtöbben nyilván a folyadékra gondolunk, pedig esetünkben az egyik legfontosabb tulajdonságát éppen szilárd állapotában árulja el. Hó – és jégkristály. Igen, a víz éppolyan kristályszerkezetű „anyag”, mint földelemű társai. Ha ez így van, akkor feltételezhetjük, hogy éppen úgy képes információszállításra, mint a szilícium vagy a kvarc.

A téma legismertebb kutatója a japán Dr. Masaru Emoto volt. A tudós évtizedeken át foglalkozott víz-kísérletekkel, a vízkristályok külső ingerekre történő változásaival. Vizsgálatai során a vízmintákat lefagyasztotta és egy speciális módszerrel, mikroszkóp alatt lefényképezte azokat, mindezt szigorú tudományos alapossággal.  Először a vízminták kristályai közötti eltérésekre figyelt fel. Megállapította, hogy a természetes, tiszta vizek kristályai gyönyörű, hibátlan, teljes hatos-szerkezettel rendelkeztek, míg a klórozott csapvízben legtöbbször ki sem alakultak, vagy ha mégis, akkor torzak vagy hiányosak lettek.

Ezt követően Emoto vizsgálni kezdte, hogy a kémiai és vegyi szennyezéseken túlmenően, a vizuális ingerekre is reagál-e a víz. A kísérlet során kis papírlapokra különböző szavakat írtak – mint például szeretet, hála vagy köszönöm -, majd a papírokat ráragasztották a vízminták aljára, úgy hogy az írás befelé nézzen. Gyönyörű, teljes, hatszögletű kristályok alakultak ki. Elvégezték ugyanezt a kísérletet negatív értelmű kifejezésekkel, mint például az “undorodom tőled”. Ilyenkor nem képződtek kristályok, vagy csak rettentően sötét, zavaros és töredezett formájúak. A vízkristály-kísérleteket még számos módon folytatták tovább, így kiderült az is, hogy a víz a zenére, a képekre, a színekre és még az imára is reagál.


Hogy miért szenzációs ez a felfedezés ránk nézve?

Egy átlagos testalkatú felnőtt testének kb. 60-70% víz. Ennek kb. 2/3-a intracelluláris (sejten belüli) víz, 1/3-a extracelulláris (sejten kívüli). Az extracelluláris víz kb. 3/4-4/5 része szövetközti folyadék, a többi vérplazma.

A víz lehet az élet vize és a halál vize is. „Túl a vizen…”- című népdalunk egyik olvasata szerint nem másról szól, mint az életvízről. Arról a vízről, amely semleges, azaz 7-es PH-val rendelkezik. Az emberi vér PH-ja 7,3-7,4 körül mozog, azaz enyhén bázikus. A régi ember életmódjából adódóan képes volt ezen a vékony határon belül maradni, nem savasodott el szervezete, mint korunk emberének. „Túl a vizen van egy malom, búbánatot őrnek azon”. Ha áthágjuk ezt a határt, átlépünk ezen a vizen, akkor bizony őrlődünk eleget. Testi szinten ezért három dolgot érdemes tudatosabban megtervezni: táplálkozás, mozgás és a „méregtelenítés”. Ez utóbbi célra rendkívül jó hatást lehet elérni például bázikus fürdősók használatával. (Erről a témáról az Ősz szobában találtok bővebb anyagot.) De mi a helyzet a lélek terén?

A víz képes lehet arra, hogy tükrözze mindazt, amit tested, lelked és szellemed egész jelenpillanatban sugároz magából, hiszen mindez „csak” fény- és rezgéshullám. Miként tudjuk testünk hullámait pozitív vagy negatív irányba befolyásolni? Természetesen más hullámokkal. Ilyen hullám a hang rezgése, a szeretet/félelem, a belső önvalónkból fakadó gondolat is. Úgy vélem, hogy minden pillanatban befolyásoljuk testünket, hiszen mindig érzünk éppen valamit, hallunk éppen valamit, gondolunk éppen valamire. A kérdés az, hogy pozitív vagy negatív előjelű számunkra az adott inger. Ha megismerjük a különbséget a negatív és a pozitív ingerek között, akkor szellemünket bármilyen helyzetben választás elé állíthatjuk: a tanult és berögzött minták alapján negatívnak élem meg az adott ingert, vagy megpróbálom benne tudatosan felismerni a jót.

 

Hogyan válik a mosdás szertartássá? Úgy, ahogyan az ima is, a belső jelenléttől. Hiába mondja el valaki hibátlanul az ima szövegét, ha közben lélekben nincs jelen. Ha viszont jelen van, akkor a szövegre sincs szüksége, az ima él. Ha mosdás közben a hálát erősítjük lelkünkben, azért, hogy ismét megtisztíthatjuk arcunk, akkor víz nélkül is tisztábbak lehetünk, mint egy alapos mosdás után.  

„Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet; mert amit
gondoltál, megteremtetted.
A természet a természeti-világban alkot, a lélek a lelki-világban.
Ha egy ruhát, bútort, akármit készítesz, előbb kigondolod, vagyis a
lélek világában megalkotod, s csak aztán készíted el a természeti
világban is, természetbeli eszközeiddel. Igazi alkotásod nem a
természetben, de a lélekben lévő; egyik előbb-utóbb szétromlik, másik
belérögződött a keletkezésének perceibe. S aki nem a jelenben és nem
az időben létezik, hanem az idő egészét áthatja: nézi alkotásodat.” 

Weöres Sándor: A teljesség felé