Vízöntő

A gyermek életének következő és egyik legfőbb mérföldköve, mikor visszatérhet a teljesség oltalmába, méghozzá szüleinek a felajánlása révén. Legyen ez keresztség, bemerítés vagy a felajánlás bármely formája. A fényből jövőt, Téged, egy külső szándék helyezett vissza Isten oltalmába. Ez a szülői jó szándék egyben a család számára is segít elfogadni, hogy bizony sorsodat immár ők csak szeretettel egyengethetik, de felőled csak Isten rendelkezhet.

Ezen a ponton a földi életed újjá indul. Immár ismét égi oltalom alatt állsz, de a földi tapasztalások java csak eztán kezdődik.

A gyermekkor jó résztét áthajtja ez a hatásrendszer, melynek szerves részét képezik a földi próbák, kísértések. A gyermeki önzés, a birtoklási vágy és megannyi önmagadra veszélyes „akarat” leküzdése, a mértékletesség és megannyi érték megtanulása. Folyamatos kísértés, folyamatos elbukások és emelkedések ideje ez.

Vízöntő 

Keleten: Majom 

(Ifjú)

 

 

Bolygók:

Szaturnusz (otthon)

Jupiter (rejtett erőben)

Holdházai:

Majom v. Ifjú

Holló

Eleme:

nyugaton: Levegő

(manicheista) : Levegő 

 

Felajánlás:

füstölő

„A Vízöntő csillagkép szoros kapcsolata a Bakkal és a Halakkal, mutatja a két irányú, múlt-jövő alakítás, alakulás fontosságának jelenlétét. (…) Értelmezhető ez úgy is, hogy  a magunkkal cipelt karma, sorsunk jelen munkái, jövőt határoznak meg. A „feladatok” már ismertek a lélek számára (Bak), most a tisztulás általi fokozatos – folyamatos felszabadulás ideje érkezett el.

Az Aquarius két korsóból önti a vizet. A Bak és a Halak felé. A Bak vizénél a múltból hozott felelősség vállalódik fel, s általa az érzelemvilág is megtisztul. A Halak jövője felé ömlő vízben úszik a Déli hal. Ez az a pillanat, amikor valóban meg kell menekíteni a belső világot az örvénylő, kiszámíthatatlan erőktől. Ez a belső erő a világ negyedik oszlopa.

A Szűz mellett a Vízöntő a másik Angyalként ábrázolt csillagkép. Az emberi létfokozat feletti, angyalinak nevezett szint segítő ereje megjelenhet ebben a létfázisban. Az Aquariusban ébred az Oroszlánban nemzett „trónörökös” , vagyis az a lélektörekvés, amely gyermeki tisztasággal és nyíltsággal képes fénylő szeretetével csodává varázsolni környezete hétköznapjait. A termékenyítő tudásra tanító önzetlen állapot ez, melyben a szabadság magasrendű lélek-szellemélmény.”  Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e?
 
Így kezdi a Teremtő angyala:
 
Elment a madárka, üres a kalicka
Azt üzente vissza, visszajő tavaszra
Ha tavaszra nem jő, búzapirulásra
Ha még akkor sem jő, tudd meg sohasem jő
 
Így a friss szülő:
Madárkám, madárkám, csináltatok néked
Gyémántból kalickát, ezüstből padlócskát
Én es adok néked zsemlyecipót enned
Zsemlyecipót enned, muskotárbort innod
 
Rá a gyermek:
Nem szoktam, nem szoktam kalickában lakni
Kalickában lakni, padlócskán sétálni
Muskotárbort inni, zsemlyecipót enni,
Csak szoktam, csak szoktam zöld erdőben járni
Zöld erdőben járni, fenyőmagot enni
Fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni

Mantrája

3. Vízöntő

Sat Narayan mantra

Sat Narayan  Wahe Guru Hari Narayan Sat Nam 

A Narayan a végtelenség azon aspektusa, amely a víz elemhez kapcsolódik. Ez a mantra segít „menni az áramlással”, és elvezet a világon túlra a Végtelenség megtapasztalásához.  Minél többet tudunk ellazulni, és megengedjük magunknak, hogy az ellenállás nélküli állapotba kerüljünk, annál nagyobb belső békére lelünk. A belső béke ebből az állapotából kivetíthetjük a békét, a boldogságot és a jó szerencsét . E mantra éneklése belső békét, boldogságot és jó szerencsét ad.  Intuitív módon tisztává és tisztává tesz a tudatodban.