Rák

Miután felajánlottad magad, nem az egyéni céljaid visznek tovább, azok hozzárendelődnek a magasabb célokhoz, melyeket Istentől kapsz. Itt azonban már másként méretik a magasság és kicsinység, nem a korábbi időszakok mércéjével. Amit kapsz, legyen az bármi is, az lesz a te sorsod, a te lehetőséget, a te nagy pillanatod. Nem választhatod meg, hogy mi és milyen legyen, hiszen felajánlottad magadat, el kell tudnod fogadni és eztán eszerint élni és szolgálni.

Rák

Keleten: Bivaly

(Ökör)

Bolygók:

Hold (otthon)

Jupiter (erőben)

Holdházai:

Bivaly (Ökör), Gólya, Párduc

Eleme:

nyugaton: Víz

(manicheista) : Levegő 

 

Felajánlás:

füstölő

 

„A Rák alatt, a Mérleg „jövőjéből”, a Szűz és az oroszlán birodalmán át érkező Vízikígyó (Hydra) lehajtott feje látható. Ez egyrészt a sötétség feletti győzelmet, másrészről a belső alázat megszületését jelenti. És itt valaminek tényleg meg kell születni, hiszen az a bizonyos Jászol (Preasepe csillaghalaz) e jelben érintkezik a Nappal. (…) A Nap a Rák csillagképben éri el az Északi – és Déli szamár csillagokat. Tehát a fény, mint megváltás két szamáron jön el! A Tejútról érkező lélek már a „földre hozza”, itt kell használnia az isteni energiákat.

A csillagkép Napnál is világosabb üzenete a hármasság. De nem csak a már jól ismert test, lélek, szellem egységéről van szó, hanem az anyai teremtés szentháromságáról. Ez a befogadó, tápláló és elengedő szeretet, mely természetesen független nemünktől. Az önfeláldozó szeretet csillagképeként is értelmezhető a Rák. Az igazi, az égi otthon megalkotásának szükségességét sugallja úgy, hogy figyelmünket  a múlt és az eredet kérdései felé fordítja. A „honnan jön, honnan jöttem” válik itt alapkérdéssé.

Most válhat fontossá a befogadás! A tekintet(!) nem mindegy, merre fordul. A megnyílás feladata a belső (anyai) énünket érinti. Mit táplálunk, hordozunk magunkban? A belső jászolban(!) mit éltetünk? S ha kell, el tudunk engedni? Az ollónkkkal (!) el tudjuk vágni a másikat fojtó kötelékeket? A fény befogadása, az általa való megtermékenyülés és annak kisugárzása jelenti a Rák minőség lényegét!”  Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e?
 

Feljött a nap el kell menni

más szállásra kell indulni,

más szálláson meg kell állni

ott új szokást kell tanulni.

 

Feljött a nap tisztulásra

indulni kell más szállásra,

pázsint fogja a nyomomot

nem járom az udvarinkot.

 

Én istenem mit csináljak

szaladjak-e vaj megálljak?

Ha szaladok elfáradok

ha megállok elmaradok.

 

Én istenem mit csináljak,

hogy egy szép lányra találjak?

Vaj aratok vaj rabolok,

vaj egy fára fészket rakok.

Mantrája

8. Rák

Adi Shakti mantra

Adi shakti, Adi shakti, Adi shakti, Namo namo

Sarab shakti, Sarab shakti, Sarab shakti, Namo namo

Pritham bhagvati, Pritham bhagvati, Pritham bhagvati, Namo namo

Az Adi Shakti Mantra az Isteni Anya frekvenciájára hangolja az embert, és az elsődleges védő, generáló energiára. Azt mondják, hogy a kántálás megszünteti a félelmeket és teljesíti a vágyakat. Szövegének lényege: „Meghajlok az ősi erő előtt.Meghajlok a mindent átfogó erő és energia előtt.Meghajlok a teremtés előtt. Meghajlok a Kundalini, az Istenanya kreatív ereje előtt.”