Oroszlán

Túl a felajánláson és túl a tetteken hatalmas áldás árad feléd. Érzed az erőt, a mindenség erejét, mely mögötted áll. Uralod és nemes célra használhatod tapasztalataid és tetteidet. Ám a mindenséget csak önmagad által uralhatod. Erőd már nem a hit, hanem a bizonyosság. Rendelkezel mindazzal, amire szükséged van, de nincs semmid, ami fölött hatalmad volna. Az uralkodó, a király vagy te, ám ez nem jelent mást, mint az az ember, aki már maradéktalanul átadta magát az élet szolgálatának, akinek felelőssége már a teljes emberiség és az élet egészére kiterjed.

Oroszlán

Keleten: Tigris

 

Bolygók:

Nap (otthon)

Mars (rejtett erőben)

Holdházai:

Tigris (Oroszlán)

 Róka

Eleme:

nyugaton: Tűz

(manicheista) : Tűz 

 

Felajánlás:

mécses

 

„ Az Oroszlán csillagkép égi környezete a világosság győzelmét fejezik ki. Legfényesebb csillaga a Regulus (Királyfi) a világ második oszlopaként szerepelt az antik idők gondolatiságában. És valóban elmondható erről az égi minőségről, hogy a biztonság újabb szintjét fejezi ki.

A múlt tudatosításával a jelen és a jövő belső uralma(!) is a kezünkbe, de itt inkább úgy mondanám, a szívünkbe kerül. A királyok és uralkodók jegyeként ismert Oroszlán, a szeretet hármasa (Rák) után a feltételek nélküli szeretet valóban királyi szintű feladatát kapja meg. Ennek megvalósításához a dolgokra való rálátás képességét kell elsajátítani. És lassan rájön a lélek, hogy a szeretet nem cselekvés, hanem állapot. Ebben az állapotban már nincs szükség magyarázkodásra, mert ez sugárzik. Ez a kisugárzás a világosság győzelme.

Az éves körön haladva először a szellemi stabilitást éri el az utazó, hiszen a csillagkép fejénél halad tovább a Nap, s érintkezik(!) a Regulus csillaggal, amely már az uralom továbbvitelét jelenti az Oroszlán teste, vagyis a lélek és a fizikai sík irányába. A hétköznapi életben is életképessé vált fényerők válnak az örök élet italává, s ezzel az elixírrel folytatódik az út a mag learatása, a sorsegyensúly megalkotása és a Rend, vagy a Kilépés irányába.”  Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e?
 
Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga?
Ki voltál valaha országunk istápja.
Hol vagy, István király? Minden magyar kéván!
Gyászos öltözetben teelőtted sírva áll.

Rólad emlékezünk! Csordulnak könnyeink.
Búval harmatoznak szomorú mezeink.
Virágoskert vala régen Pannonia,
Kit a Szűz Mária szűből öntöz vala.

Dicsértessél, Isten, a Szent Országodban,
Hogy te királyt adtál nekünk Szent Istvánban!
Megkondulnak a harangok szép magyar falumban.
Megkondulnak a harangok szép magyar falumban.

Vajon kiér’ szól a harang, virágom, virágom?
Vajon kiér’ szól a harang, virágom, virágom?
Nem-e az én édeskémnek, virágom, virágom.
Nem-e az én édeskémnek, virágom, virágom.

Mantrája

9. Oroszlán

Wahe Guru Wahe Jio mantra

Wahe Guru Wahe Jio

A Kundalini jóga azt tanítja, hogy ez a mantra felébreszti a hatodik tudatközpontot, az agyalapi mirigyet vagy a harmadik szemet. A lélek isteni tanítója. Ez a Guru mantra, amely elindítja a sorsot, és tudáson és tapasztalatokon keresztül fejezi ki az eksztázist. A Wahe Guru az isteni megtapasztalását adja, és szeretetteljes kapcsolatot kölcsönöz az istenivel. Azt mondják, hogy ez a mantra világosan érzékelteti, mit fontos megőrizni, és összekapcsolja célunk lényegét a Kozmoszban élő nagyobb elmékkel és lelkekkel.