Halak

A próbák során mellénk verődött társak, barátok közti fejlődés időszakában jársz. Ahol már kezdjük utunkat sejteni és van egyfajta közös rálátásunk a világ működésére. Helykeresés és a teremtőerők gyülekezésének ideje ez, hatalmas belső harcokkal és láthatatlan, kitörni készülő energiákkal. Ez az erő választja ketté a férfi és női minőséget, melyek robbanásszerűen kezdenek eltávolodni egymástól, miközben a vonzódás köztük egyre erősebb lesz. Egyszerre távolodnak és közelednek, hiszen a középpontjukban a teremtői életmag működik.

Halak 

Keleten: Kakas 

(Madár)

 

 

Bolygók:

Jupiter (otthon)

Vénusz (erőben)

Holdházai:

Kakas

Páva

Eleme:

nyugaton: Víz

(manicheista) : Víz 

 

Felajánlás:

vízcseppek

„A Halak csillagképébe érkezve érezhetjük a Tejút erőinek racionalizálódását. A Pisces kettőssége rögtön szembetűnik, hiszen két irányba úszó halakat látunk, akiket egy középpontból kiinduló fonál köt össze. A Halak minőségénél újra összegez a lélek és eldől, mely tulajdonságok, erők léphetnek magasabbra. Ehhez a minőségi emelkedéshez a „befejezés” áldozatát kell meghozni.

A múlt sokszor erősen hív, hiszen annyi szép és jó történt (Visszaúszó Hal), amit érdemes újra átélni, de egyre erősebb a hívó szó is, mely rezgésével egyre magasabbra emel (Felfelé úszó Hal). (…) E két törekvés valójában egyszerre jelenik meg belül.

A világ most érzékelhető valóban egységként. A lélek az átminősülés folyamatában a múlt használhatatlanná vált ideáit leteszi és így új életre kel, de a régi meghal.

A Hal férfi és női jelkép is, hiszen formája miatt fallikus jelkép, míg vizes jellege a női minőséget jelképezi. A kettő együtt alkotja a termékenységet, ezért a bőség szimbólumává is vált.”  Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e? Így énekelné a kettősségek által feszített leány, legény, kit elemészt öröm és bánat, szerelem és gyűlölet.
 
Túl a vizen egy kosár, abban lakik egy madár.
Túl a vizen egy kosár, abban lakik egy madár.
Abban lakik egy madár, aki engem rég hogy vár.
Abban lakik egy madár, aki engem rég hogy vár.
 
Várj madárkám, várj, várj, várj, este hozzád megyek már.
Megvizsgálom szüvedet, véle szeretetedet.
 
Túl a vizen zörgős malom, ott őröl az én galambom
Ott egyebet nem őrölnek, csak bút, s bánatot eleget.
 
Nékem is van egy bánatom, odaviszem, lejáratom.
Egy szem búza, kettő rozs, felöntöttem, járja most.
 
Én Istenem, halálom, nem ér engem az álom.
Mer az álom nyugodalom, a szerelem szívfájdalom.
 
Én Istenem, Teremtőm, de beteg a szeretőm.
Jaj Istenem gyógyítsd meg, harmadnapra fullaszd meg

Mantrája

4. Halak

Ong Sohung mantra

Ong So Hung

Ez a mantra belső megvalósulást eredményez, hogy mindannyian az univerzum kreatív tudatosságának részei vagyunk! Az éneklése megnyitja és gyógyítja a szivet! Nagyfokú együttérzés, melegség, boldogság és szeretet érzése tapasztalható. Megszünteti az elkülönültség érzését, érezni fogod, hogy nem vagy egyedül, egység érzetet ad, így az élet átáramlik rajtad. Gyönyörű felismerés, hogy mindannyian részei vagyunk az Univerzum Teremtő Tudatának.