Bika

A gyarapodás ideje ez, ahol már nem elegendő a világmegváltó szándék, itt már a bizonyításnak van helye, méghozzá kézzelfoghatóan. Amit az ember teremt, azt fönn is kell tartani valamiből. Otthont, családot, közösséget. Az életet éltetni, a mindennapokat szorgalommal tölteni, miközben lassan mind több és több tapasztalattal gyarapodni. Az ébredés ideje is ez. Megszerezhetsz a földön mindent és gyarapodhatsz a végtelenségig, de vajon tényleg erre születtél?

Ha beleragad az ember a maga által teremtett kényelmes világba, akkor a folyamat elakad és öncélúvá válik.

Bika

Keleten: Disznó

Bolygók:

Vénusz (otthon)

Hold (erőben)

Holdházai:

Disznó, Galamb

Eleme:

nyugaton: Föld

(manicheista) : Levegő 

 

Felajánlás:

füstölő

 

„A Bujdosók lámpásaként is ismert Aldebaran, a Bika szeme, de a régiek őt jelölték meg a világ egyik oszlopaként. A Mindenséget tartó egyik elv, az „anyag termékennyé tételének” fontosságát és az ebből adódó biztosságot, biztonságot hirdeti.

A Nap a Bika szarvcsillagai között halad el, vagyis ahogy régen ábrázolták, a szarvaival hozza el a világosságot. (…) A stabilizáló, termékenyítő erők és törekvések jelennek meg, de mindig a magas, isteni elveknek megfelelően. A Bika hátán kotlik a Fiastyúk, azaz önmagát a teremtés szolgálatába állítja. Ez a csillagkép készít fel a Tejúttal való Találkozásra. A magas energiákkal nem találkozhat felkészületlenül a lélek, előtte stabil alapokat kell megteremteni és a biztos tudást kell megszerezni.

A csillagkép mitológiai történeteiben a szerelem a központi téma és az ebből következő sorsfordulók. Az év körén haladó Nap a Kos jeléből a Bika teste és Pleiadok között megy tovább a fej, a szem és a szarvak irányában az Orion fölé. Ez azt jelenti, hogy a lélek az energiákra rátalálva a szellem eszközével küzdi fel magát a beavatás kapujába.” Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e?
 
Kezdé a legény:
Hallod-e te, Szelidecske
Leány vagy-e, vagy menyecske?
 
Leány:
Nem vagyok én Szelidecske
Sem nem leány, sem menyecske.
Mert én egy kerti virág vagyok,
A harmatért majd’ meghalok,
Én egy kerti virág vagyok,
A harmatért majd’ meghalok. 
 
Legény:
Ha te virág vagy a kertben,
Én meg harmat leszek benne,
Este a virágra szállok
Hajnalig rajta úszkálok
 
Angyal:
Hozd fel Isten, azt a Napot
Hadd süsse fel a harmatot
A füvekről a harmatot
A szívetekből a bánatot
 
Együtt:
Kinek nincs itt kedve lakni,
Az menjen a Mennyországba lakni.
Építsen az égre házat
Hogy ne érje semmi bánat.
Építsen az ég szélire,
Annak is a tetejébe,
Építsen az égre házat
Ott nem éri semmi bánat.

Mantrája

6. Bika

Sat Nam mantra

Sat Nam

„Igazság a nevem, az igazi önvalómat élem.” Segítségével kiegyensúlyozzuk az elemeket a testben, és összekapcsolódunk a lelkünkkel. Ezen túl felismerjük és elismerjük a lényegek lényegét, az ‘Igazat’, mely nagyobb bármely emberi igazságnál, ahol nem számít jó és rossz.