Bak

Immár a földi közegben hordozod magadban az életet, születésed révén egy új ember érkezett a világra. Ám ennek a csecsemőnek a földi élete még szinte kizárólag az édesanya kezében van. Ő osztja meg veled táplálékát, melegségét, szeretetét, félelmeit, fáradtságát, gyengeségét. Ez a legemberibb tapasztalások időszaka, ahol a gyermek kiszolgáltatott mindenféle jó és rossz szándéknak. Alig-alig moccan, pólya melegébe zárva, bölcsőjében ring, életét külső erők tartják meg. És ez így megy, egészen az újbóli felajánlásig, amit nálunk a keresztelő jelent.

Bak 

Keleten: Kecske 

(Juh)

 

 

Bolygók:

Szaturnusz (otthon)

Mars (erőben)

 

Holdházai:

Kecske , Juh

Sakál (Szakál), Csecsemő

Eleme:

nyugaton: Föld

(manicheista) : Föld 

 

Felajánlás:

leborulás

„A Nyilas csillagkép nemző fázisa után a megszülető fénylélek itt ölt testet. A Bak feletti Delfin és Kiscsikó csillagképek mutatják ezt. A kis delfinből később nagy hal (Cet és a Halak) lesz, a csikó szárnyaló Pegazosszá válik. Jól látható, hogy capricornusi szellemiségből világmegváltó erő válik.

A Tejútról lehozott tudás kicsiny gyermekként ölt testet. A belül már felragyogó fényt óvni, vigyázni kell. A Bak, Vízöntő, Halak hármasa összeér, összekapaszkodik az égen. A Halak, mint a már cselekvő Megváltó, a Vízöntő vizén át üzen a jelenbe. (…) A fény felszabadítás révén kozmikus erők jelennek meg és válnak érzékelhetővé a földi élet minden területén. A mi Bak csillagaink e feladatkörre vonatkoznak.

A kozmikus úton járó lélek belső fényével, sorsfelvállalásával a felső energiák lentre irányuló teremtéséhez járul hozzá. A mindenség benső tudatosodása által nemződik a fényhozó!”  Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e? Így énekelné a pólyás csöppség:
 
Hidegen fújnak a szelek,
Hidegen fújnak a szelek,
Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek
Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek
 
Szabad élet, szabad madár,
Szabad élet, szabad madár,
Szabad élet, szabad madár, jajj, de szép, ki szabadon jár.
Szabad élet, szabad madár, jajj, de szép, ki szabadon jár.
 
Járnék én is, ha járhatnék,
Járnék én is, ha járhatnék,
Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék.
Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék.
Járnék én is, ha járhatnék,
Ha magammal szabad lennék.
 
Nem vagyok magammal szabad, kezemen, lábamon lakat.
Nem vagyok magammal szabad, kezemen, lábamon lakat.
Hidegen fújnak a szelek,
Azok nem jót jelentenek,
Hidegen fújnak a szelek,
Azok nem jót jelentenek.

Mantrája

2. Bak

Wahe Guru mantra

Wahe Guru

Trikutee mantra, ami azt jelenti, hogy egyensúlyba hozza a generáló, szervező és átalakító elvek energiáit. Az eksztázist a tudáson és tapasztalatokon keresztül fejezi ki. Ez az eksztázis és az isteniben való tartózkodás végtelenségének mantrája. A sötétségből a világosságba (a tudatlanságból a valódi megértésbe) jutás leírhatatlan élményét fejezi ki. Ez a lélek Végtelen tanítója. Gurmantrának is nevezik, ami „elindítja a sorsot”.