Szűz

Mindaz, amit uralkodóként teszel, követve a belső értékrendedet, sokak számára félreérthető és megosztó lesz. Itt fog érni a legtöbb támadás a „jobban tudók” sokságától, akik az anyagelvű világ „értékrendje” szerinti logikus lépéseket várják el tőled. Az erőd és belső békéd megosztását, a kibillentésedet célzó törekvések azonban számodra már nem jelentenek valós megpróbáltatást, ám nem tehetsz úgy, mint aki tudomást sem vesz róluk. A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy veled bármit megtehetnek anélkül, hogy belső békédet és értékeidet feladnád. Elfogadod, hogy szembe kell nézned ezzel-vagy azzal a hatással, ám az ő és mindannyiunk érdekében helyére kell tenned a dolgokat.

Ezen a szinten már áldással táplálod környezeted, kezedben étel-ital áldozattá válik, isszák szavaidat és lelki táplálékot adsz. 

Szűz 

Keleten: Macska 

( vagy Nyúl)

 

Bolygók:

Merkúr (otthon)

Merkúr (erőben)

Holdházai:

Macska, Nyúl

Medve, Sárkány

Eleme:

nyugaton: Tűz

(manicheista) : Víz 

 

Felajánlás:

vízcseppek

 

„A Szűz csillagkép a felettes én útján, az Equatoron is rajta áll. Énünk örök részével kerülünk itt kapcsolatba. A „magas oldal” jön le, hogy úgymond segítsen nekünk. A fent és a lent egyensúlyát kell megteremtenünk, hogy  biztonsággal, biztos tudással folytathassuk utunkat a titkok kapuja (Mérleg csillagkép), vagy földi inkarnációnkat befejezve léphessünk a magasabb minőségbe.  

A csillagkép angyalként való ábrázolása utalás a kilépés, megváltódás időszerűségére. Munkáinkra, áldozatainkra, az általunk magként elvetett vágyakra és célokra kell különös figyelemmel ügyelnünk, hogy a Rendből (mindent a maga helyén és idején) megszülethessen az Unio Mystica.

A világosság fényében érthető meg, hogy amit elvetünk, azt aratjuk le, és nem mindegy, hogy e műveleteket szent rítusként, vagy profán módon végezzük. A mag a Nap hívó szavára szökken szárba, s a kalász is a Nap teljességét rejti magában.

Az év körén sorsunk eddigi tapasztalatai a helyére kerülnek, el nem végzett munkáink újra aktualizálódnak, hogy akár fel, akár a belső egyensúly (mérleg) irányába tovább tudjunk lépni.”  Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e?
 

A fényes nap immár lenyugodott,
A föld színe sötétre maradott.
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

Minden ember megy nyugodalomra,
Az Istentől kirendelt álomra,
De én Uram úgy megyek ágyamba,
Mintha mennék gyászos koporsómba.

Az ágyamba zokogval költözöm,
Vámkosomat könnyemmel öntözöm.
Hosszas álom érheti szememet,
A kokasszó hozhatja végemet.

Napkelettől, egész napnyugtáig,
Benned bízom Istenem fáradtig.
Ha megölsz is, mégis benned bízom,
Szent véredre futok, ha szomjazom.

Na én már erős és friss vagyok,
Mer magamnak több napot nem hagyok.
Ha megtartasz holnapi napodra,
Nem fordítom azt megbántásodra.

Ne szoríts ki Uram készületlen,
Vezess előbb az enyhítő…
Vezess előbb az enyhítő kútra,
Úgy bocsáss el Uram a nagy útra!

Mantrája

10. Szűz

Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru

Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru

Jelentésének lényege a Teremtő és a Teremtés egysége. Ez a mi igazi identitásunk. E bölcsesség megtapasztalásának elragadtatása minden szót felülmúl, és leírhatatlan boldogságot hoz.A kundalini felébredését, a csakrák megnyitását és a boldogság megtapasztalását hozza magával. Ez a mantra elviszi tudatunkat az egyéni tudattól a csoporttudatig az egyetemes tudatig.