Nyilas

Valahol a fényben, a teljességből kivált egy lélek, mely kész volt anyaggá válni, sorsot és szolgálatot vállalni a leszületés által.

Te voltál az.

Az, aki felajánlottad önmagad, hogy a teljességet időlegesen feladva az életet szolgáld a Földön, a Mindenható részeként. Ehhez magadnak időt és teret választottál, földi lelkeket és földi sorsot. Választottál anyát és apát, velük pedig a hozzájuk kötődő próbákat, emberi szokásmintákat, fájdalmak és örömök sokaságát, melyek talán nagyon is messze vannak a teremtői teljességtől. A vállalásod célja, hogy megannyi próbát kiállva vidd tovább az életet, találd meg emberséged legmagasabb fokát, míg vissza nem térsz a teljességbe.

A sorsod legelébb édesanyád kezébe, ölébe adtad. Itt, ezen a ponton született meg a döntés benne – legyen az tudatos vagy akár ösztönös -, hogy Téged világra hozzon. A te vállalásod számára is azzá vált és végül anyagi formát öltve a részévé váltál.

Nyilas 

Keleten: Ló 

 

 

Bolygók:

Szaturnusz (otthon)

Sárkányfarok (erőben)

Merkúr (rejtett erőben)

Holdházai:

Dámszarvas

Őz

Eleme:

nyugaton: Tűz

(manicheista) : Élőfa 

 

Felajánlás:

faölelés

 

„A Tejút középpontjából lüktetve érkező energiák csillagképe. A lélek (saját szintjének megfelelően) már megkapta a beavatást, illetve most hasznosítja azt. Az álom, a révülés, vagy divatos kifejezéssel élve a meditáció világát is ismeri az égi utazó. E területen tudással születik a lélek, azt már az anyatejjel (Tejút!) szívja magába.

A Kígyó feje az Északi koronát vonzza be, míg a Kígyó farka a Déli korona csillagait. A világosság uralmának két jelét fent és lent megjelenítő csillagképek ebben a tejúti szakaszban teszik nyilvánvalóvá, hogy „kint” s „bent” egyaránt uralkodni kell. A Tejút felső hasadékába hatoló Kígyó feletti Sas (Aquila) az újjászülető, s felröppenő lélek fényjele. A Tejúterőt lehozó Turul nemzetség Turul nevű csillaga az Altair.

A lényeg azonban a fénynemzés feladata.  A Megváltó nemzésének helye a Tejút felső hasadéka Ezért az Életfa! (…) A valódi lét nemződik és születik ezen a helyen.

Az éves körön továbblépve, a magas szeretet-szellemiségtől áthatva, a vándor lehozza a fényt a Földre, s életével, kisugárzásával világít a feladatokra (Bak). A sors teljes felvállalásának a vallását veszi a vállára.”  Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei

Értitek-e? Így van ez:
 
Kicsi lélek így szóla a Tejút kapujánál:
Kimegyek az útra,
lenézek az úton.
Látom édesemet,
ő es lát engemet.
Akarom szólítni,
szánom búsítani,
Úgyis megszólítom
egy szóval, kettővel.
 
Lélekfele, ki már a földre születék, az eget bámulva szól hozzá:
Ne menj el, édesem,
ne hagyj el engemet!
Sír a szívem érted,
majd’ meghalok érted.
S jön a válasz…
Könnyű a pókháló,
az is megtart engem,
Csak egy hajszálon is
hozzád ránthatsz engem.
 
S a felelelet:
Te túl, rózsám, te túl
a világ erdején,
De én jóval innet,
a bánat mezején.
 
Végezetül felidézik születés előtti fogadalmukat:
Indulj el egy úton,
én is egy másikon,
Hol egymást találjuk,
egymásnak se szóljunk.
Aki minket meglát,
mit fog az mondani?
Azt fogja gondolni,
idegenek vagyunk.
Idegenek vagyunk.
Idegenek vagyunk,
szeretetet tartunk,
Ahol összegyűlünk,
ketten szeretkezünk.

Mantrája

1. Nyilas

Mul mantra

Ek Ong Kar, Sat Nam, Karta Purakh, Nirpho, Nirvair, Akal moorat,Ajoonee, Seibhung,Gur Prasad-Jap! Aad Such, Jugaad Such, Haibhee Such, Nanak Hosee Bhee Such.

A Mul Mantra-A gyökerek gyökere, az alapok alapja, minden tanítás ide vezethető vissza, minden lényegeset tartalmaz. Így méltán nevezhetjük a kundalini jóga alapmantrájának is. A tanítások a Mul Mantrát a „megvilágosodás balladájaként” is emlegetik, hiszen képes eltörölni a végzetet, megváltoztatni sorsunkat, miközben bőséget hoz. Szembesít félelmeinkkel, és feloldja azokat, miközben leföldel és egyensúlyt teremt. A Mul Mantra Guru Nanaktól ,a szikh hagyomány első gurujától származik.